17. juni 2011

Bilder av vrak 3 i Skjernøysund

Undervannsarkeolgenes arbeid med utgraving av vrak 3 i Skjernøysund skrider framover.
De dykker i team fra morgen til kveld for å notere, merke og måle skipskonstruksjonen. De gule lappene og målbånd på bildene er arbeidsredskap for arkeologene for å registrere skipskonstruksjonen. De er snart ferdig med å tegne opp cm. på cm. av vrakbordene på sine undervannstavler. Disse tegningene vil så bli "satt sammen" slik at de danner en slags helhet av det som er igjen av skipskonstruksjonen.

På bildene under som Otto har tatt, ser du hvordan det ser ut nå, når mudderet et tatt bort. Det er utrolig spennende at så mye av skipskonstuksjonen er bevart i mudderet.Spant med garneringsbord.


Spant, garneringsbord og nye spant igjen til forsterkning.


Skipets lille vokter.


Spant


Blylapp til å reparere hull i skroget.


Munkestein. Tegn på at skipsvraket er fra middelalderen.


Hudbord med tydelige klinkhull etter nagler.


Skipet var klinkbygd. Hull etter klink i et hudbord.


Spant

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar