21. august 2015

Breiflabb


Breiflabben er en fantastisk fisk å fotografere. Den er veldig tolmodig, og er ikke redd i det hele tatt. Kanskje ikke så rart når man ser hvor fryktinngytende den er. Den har en fiskestang på toppen som den lokker til seg forbipasserende småfisk med. Når byttet er nær nok så slår den til.
Ganske fornøyelig å se på hvordan den ligger å fisker og vifter med den fiskestanga, som er en omdannet stråle i 1.ryggfinne.
Jeg har derimot ikke gått i den fella, he he.Gressgylt

Gressgylt lever på grunt vann og ned til 25 meters dyp.
Den gyter på våren. Blandt algene lager hannen reir og han lokker hunnen til seg. Det er hannen som passer på eggene til de er klekket.
Synes den er veldig flott og har fine tegninger.
Morro og fotografere fisk når de har så fine farger :-)17. august 2015

Blåstål Rødnebb

Blåstålen er hermafroditt. Fra fødselen av har de anlegg for begge kjønn. De fleste blir hunner, altså rødnebb. De som blir hanner ser ut som hunnene, og vil være slik hele sin levetid. En hann er leder for et helt harem av hunner, men hvis hannen forsvinner vil hunnen øverst på rangstigen ta over og skifte kjønn.
Den fine blåstålen har en gang vært hunnfisk. Det er ved kjønnskifte, ca 7års alder, at de får de fine fargetegningene.
Blåstålen og rødnebben kan bli over 17 år gamle.