4. november 2012

Kaperskipet Louis et Anne

På tur til Hidra med dykkerklubben ble en stor suksess. Været var også i godlage.
Kanonene som kalles Hollenderen og vrakrestene etter Louis et Anne skulle vise seg å bli det perfekte dykkermålet denne dagen.





Louis et Anne, som forliste januar 1724 ved Kådøya, var et kaperskip. Skipsrederen hadde fått innvilget  kaperbrev til skipet Louis et Anne, dvs at de kunne kapre skip som landet(kongen) var i krig med.  Et sjørøverskip tok alle skip som kom i deres nærhet, de hadde ikke kaperbrev. Så det var liksom litt lov å være sjørøver når en hadde kaperbrev, det var en viktig del av krigføringen.

Det var Svein Syvertsen, Jakob Løvdal og Torstein Ormøy som fant skipsvraket i 2004. Funnet er blitt undersøkt av Norsk sjøfarstsmuseum,( nå Norsk Maritimt Museum), og er veldokumentert. Vraket er også skiltet som kulturminne av NMM.

Svein Syvertsen har skrevet  boken "Jakten på Louis et Anne". En velskrevet og interesant bok, som det ligger mye kunnskap, undersøkelse og arbeid bak.
Han har besøkt arkiv og museer i Sverige flere ganger for finne historikken til selve kaperskipet og den tidligere eieren Lars Gathenhielm. Men da kaperskipet forliste ved Kådøya var det nemlig en annen eier av Louis et Anne. Men hvem? 
For en som er interessert i skipsvrak og historien bak er denne boken en må ha bok. Kanskje du også drømmer om å finne et skipsvrak på havets bunn?





Det var veldig spesielt å dykke på dette vraket etter å ha lest boken "Jakten på Louis et Anne". Det får en helt annen betydning ved det en ser når en dykker når en kjenner historien bak et skipsvrak.


Her følger noen bilder fra hvordan det ser ut på vrakstedet i 2012.

Her er en vegg av sammenrustete kanonkuler


I enden av kanonkuleveggen ligger det mange løse kanonkuler





Kanonkuler i enden av kanonkuleveggen




Kanonkuler


Olivenkrukke fra 1700tallet




Her fra 23 meters dyp og sikten er bare fenomenal opp til overflaten




1 kommentar: