13. februar 2013

Lørdagsdykk

En fantastisk flott helgedag å bruke på dykking i Skjernøysund. Med 0 grader i luften, vindstille og et snev av is i overflaten ser det jo kaldt ut å hoppe i havet. Og kaldt var det, med -0,2 i vannet.  Da er det godt når dykket er over med en kopp kakao å varme seg på, i nydelig vintersol.


  

Det var veldig god sikt denne dagen. Selv om fiskene er fraværende på denne tiden av året, så er det alltid noe annet interessant å finne man kan ta bilde av.
Kom over denne flotte sjønellikken. Buddyen min i bakgrunnen.


Og en nakensnegle.


6. februar 2013

Kvernsteinsfunn

Joda, jeg har dilla på fotografering under vann. Men i tillegg er jeg også litt interessert i marinarkeologi, og har lært en del av min mann som kan mye om dette temaet.

Under et fotodykk med Mandal dykkerklubb i juli 2012, fant jeg flere kvernsteiner gjemt nede i tarebeltet. Ved første øyekast telte jeg 2-3 stk. Men da jeg undersøkte videre mellom all taren ble jeg overrasket, det var minst 14-15 stk.
Det er utrolig morro å ha kommet over en skipslast av dette omfanget. Lignende stein som disse er funnet i Aust-Agder, og den lasten er tidsfestet til tidlig på 1000tallet.

Funnet ble umiddelbart meldt inn til Norsk Maritimt Museum, noe en har plikt til å gjøre når en finner gjenstander, skipsvrak, anker ol som er eldre enn 100 år under vann. De er beskyttet av kulturminneloven. Det vil si at en ikke har lov til å ta opp gamle gjenstander fra havets bunn.

Kvernsteinene er av typen håndkvernstein. De var en en viktig handelsvare og eksportvare for Norge fra vikingtid fram til middelalder. De ble brukt til å male korn slik du ser på bildet under.

Forsker Pål Nymoen ved Norsk Maritimt Museum har flere ganger vært nede for å undersøke funnstedet. Han og Morten Reitan har tatt opp et par kvernstein for å finne ut hvilket steinbrudd i Norge steinene kommer fra.

-Og jeg var så heldig at jeg fikk være med da de ble tatt opp av havet.
Forhåpentligvis vil det bli en utgraving i samarbeid med Norsk Maritimt Museum og Mandal dykkerklubb i løpet av året. Da er det å håpe at det kan finnes noe organisk materiale slik at en kan tidsfeste funnet. Det blir hvertfall noen lærerike og interessante dager når funnet skal undersøkes nærmere.

Les her hva Norsk Maritimt Museum har skrevet om funnet

Her ser du en reportasje på nrk sørlandet