28. juni 2011

3 spennende uker er over

Nå er feltskolen over og professorene og arkeologistudentene er reist tilbake til Esbjerg. Det har vært spennende å følge utgravingen så tett. Og ikke minst bli kjent med hyggelige mennesker from all over Europa.

De har tatt med seg ulike vrakbord tilbake til Danmark, for å ta 17 forskjellige prøver.
Når dendroprøven foreligger en gang til høsten, kan de dermed være sikre på at de har et  ganske så nøyaktig årstall med så mange forskjellige prøver. Funn så langt tyder jo på et middelalderskip, før 1500 tallet. Hvilket land skipet kom fra den gang, finner de også ut med disse prøvene.

Det som er funnet ut til nå er at skipet var en frakteskute som fraktet materialer og kalk. Skipet var nok allerede da "gammelt". De kom ut for uvær og tok sannsynligvis inn vann. De klarte ikke bli kvitt vannet og derfor seilte de inn mot land. Plassen i Langvika var egnet for å "ankre" slik at de kunne redde det meste av lasten. Det er ikke funnet så mange gjenstander ved eller på vraket, så de må ha klart å redde det aller meste. Det ligger igjen rundt 10 kalktønner. De var nok allerede ødelagt av vannet som skipet tok inn.

Atter en gang dykket Otto og jeg på vaket, og det er ganske spesielt å se de store garnerinsbordene og spantene, og vite at dette har vært et ganske stort skip som seilte med last for flere hundre år siden.


Jeg prøver meg som undervannsarkeolog

Otto studerer de store spantene

Plutselig ble vi overrasket av en stor fiskestim

21. juni 2011

FeltskolenHvis du lurer litt på hvordan undervannsarkeologene arbeider på vrak 3 i Skjernøysund, kan gå inn på bloggen deres

http://www.maritimearchaeology.dk/

.

17. juni 2011

Bilder av vrak 3 i Skjernøysund

Undervannsarkeolgenes arbeid med utgraving av vrak 3 i Skjernøysund skrider framover.
De dykker i team fra morgen til kveld for å notere, merke og måle skipskonstruksjonen. De gule lappene og målbånd på bildene er arbeidsredskap for arkeologene for å registrere skipskonstruksjonen. De er snart ferdig med å tegne opp cm. på cm. av vrakbordene på sine undervannstavler. Disse tegningene vil så bli "satt sammen" slik at de danner en slags helhet av det som er igjen av skipskonstruksjonen.

På bildene under som Otto har tatt, ser du hvordan det ser ut nå, når mudderet et tatt bort. Det er utrolig spennende at så mye av skipskonstuksjonen er bevart i mudderet.Spant med garneringsbord.


Spant, garneringsbord og nye spant igjen til forsterkning.


Skipets lille vokter.


Spant


Blylapp til å reparere hull i skroget.


Munkestein. Tegn på at skipsvraket er fra middelalderen.


Hudbord med tydelige klinkhull etter nagler.


Skipet var klinkbygd. Hull etter klink i et hudbord.


Spant

14. juni 2011

Feltskolen i Skjernøysund

Det er veldig spennende å følge arkeologistudentene og utgravingen av vrak 3 i Skjernøysund.

De to bildene under er fra skipsvraket da det ble funnet i 2009. (Nye bilder vil komme etterhvert).

Garneringsbord

Spant og garneringsbord
Undervannsarkeologene har tatt bort det meste av mudderet som ligger over vrakrestene. Det er visstnok enda mer mudder som dekker spantene og vrakrestene, men pga tidspress blir ikke dette fjernet i denne utgravingen. Vrakrestene er for store og lange til at de rekker det, rett og slett.

Det er funnet ut at det har vært et skip på ca 20 meter langt. På grunn av størrelsen er dette et skip som er bygd i utlandet.  Det blir tatt dendroprøve av vraket, og den prøven vil gi svar på hvilket århundre skipet ble bygd. Det er tegn som viser at skipet er fra middelalderen, og slike store skip ble ikke bygd i Norge på den tiden. Men svaret får vi ikke før til høsten. Blir lenge å vente gitt.

Det er funnet få gjenstander, men det som er funnet til nå er knivskaft, en treskje og dyrebein. Blir gøy om de gjør funn av andre gjenstander også.

Arkeologistudentene og deres professorer bor på Skjernøy grendehus. Vi er kjempeheldige med at professorene vil holde foredrag om utgravingen, og arkeologer fra Norsk Maritimt Museum vil formidle kunnskap om det engang maritime miljøet i Skjernøysund og om steinalderfunn rundt øya.

7. juni 2011

Savonmaa 4.Juni

Denne lørdagen gikk turen med Mdk til vraket av det finske lasteskipet Savonmaa.

Skipet gikk ned i et forrykende uvær 20.januar 1937 ved Kniblingen. Skipet var lastet med papirmasse og stykkgods. Det var et mannskap på 25 ombord i tillegg til kapteinen, alle omkom. Skipet fikk sendt ut sos varsel før det gikk ned, slik at ulykken ble gjort kjent på land.
I 1938 ble det satt opp et stort minnesmerke på Kniblingholmen, og over 6000 mennesker møtte den gang fram. Nå er det mange som besøker holmen og setter ned blomster ved minnesmerket.

Fra minnesmerket. (Bildet er fra aug 2010)

Like nedenfor personene til venstre ble en av de omkomne funnet. Her er det  risset inn et kors i fjellet. Bildet er  fra august 2010.

Det er trist å tenke på den tragiske hendelsen som skjedde her i 1937, og det føles litt rart å skulle dykke ved skipet. Dette var mitt første dykk på Savonmaa, og det blir nok ikke det siste. Det var  ikke så god sikt, så jeg fikk ikke inntrykk av at skipet var så stort. Ble egentlig mest opptatt av å få noen ok bilder av dyrelivet, derfor må muligens neste dykk her bli uten kamera slik at jeg får sett  noe av vraket også.

Bergjylt
Nakensnegle
Nakensnegle
Maneter


Skår


Buddyer på vei tilbake til skøyta

1. juni 2011

Feltskole og utgraving av Vrak 3 i Skjernøysund

Noe av bebyggelsen i Skjernøysund


I Skjernøysund fant Erik Erland Holmen, Svein Syvertsen og min faste dykkerbuddy og mann Otto Lehne, 3 skipsvrak i 2008 - 2009.

Det eldste vraket, Vrak 2, er datert til 1400-tallet og Vrak 1 er datert til 1600-tallet. Vrak 2 er det eldste skipsvraket som til nå er funnet i Mandal.

Disse vrakene er av stor interesse for Norsk Maritimt Museum, og de vil derfor i samarbeid med arkeologistudenter fra universitetet i Esbjerg i Danmark, starte utgraving og undersøkelse av Vrak 3 fredag 3.juni.  Dette vraket er tidligere ikke datert,  men det vil sannsynligvis foreligge et årstall i løpet av høsten.

Når utgravingen er ferdig, skal vraket sikres for ettertiden i samarbeid med Mandal dykkerklubb og Farsund undervannsklubb.

Det er stor stas å få en utgraving av NMM på vrakfunn. Det blir virkelig spennende å se og følge med på framdriften i disse tre ukene utgravingen står på.  NMM har kun 2 utgravninger i løpet av året, og det er veldig gøy at de har lagt den ene utgravningen til Skjernøysund.


Norsk Maritimt Museum hentet opp garneringsbord fra Vrak 3 i august 2010, til datering av skipsvraket.

Garneringsbord fra Vrak 3


Ønsker du å lese mer om funnene i Skjernøysund kan du sjekke ut disse linkene: