7. juni 2011

Savonmaa 4.Juni

Denne lørdagen gikk turen med Mdk til vraket av det finske lasteskipet Savonmaa.

Skipet gikk ned i et forrykende uvær 20.januar 1937 ved Kniblingen. Skipet var lastet med papirmasse og stykkgods. Det var et mannskap på 25 ombord i tillegg til kapteinen, alle omkom. Skipet fikk sendt ut sos varsel før det gikk ned, slik at ulykken ble gjort kjent på land.
I 1938 ble det satt opp et stort minnesmerke på Kniblingholmen, og over 6000 mennesker møtte den gang fram. Nå er det mange som besøker holmen og setter ned blomster ved minnesmerket.

Fra minnesmerket. (Bildet er fra aug 2010)

Like nedenfor personene til venstre ble en av de omkomne funnet. Her er det  risset inn et kors i fjellet. Bildet er  fra august 2010.

Det er trist å tenke på den tragiske hendelsen som skjedde her i 1937, og det føles litt rart å skulle dykke ved skipet. Dette var mitt første dykk på Savonmaa, og det blir nok ikke det siste. Det var  ikke så god sikt, så jeg fikk ikke inntrykk av at skipet var så stort. Ble egentlig mest opptatt av å få noen ok bilder av dyrelivet, derfor må muligens neste dykk her bli uten kamera slik at jeg får sett  noe av vraket også.

Bergjylt
Nakensnegle
Nakensnegle
Maneter


Skår


Buddyer på vei tilbake til skøyta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar